Wypełnij formularz

Wypełnij formularz a my skontaktujemy się w celu bezpłatnego sprawdzenia, ile możesz zaoszczędzić.

  Zgoda na przetwarzanie danych *

  GRANT OZE dotacje z BGK

  Dziękujemy za chęć zapoznania się ze skondensowaną
  i merytoryczną pigułką na temat nowego programu dotacji na odnawialne źródła energii dla budynków wielorodzinnych.

  Jeżeli jesteś osobą zarządzającą takim budynkiem, zapraszamy do lektury.

  Jeżeli jesteś mieszkańcem takiego budynku
  i zależy Tobie na skorzystaniu z możliwości uzyskania zwrotu połowy kwoty za instalację, która obniży koszty eksploatacji budynku, również zapoznaj się z treścią niniejszego opracowania i przekaż je osobom z zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej lub Spółdzielni.

  Niniejszy poradnik powstał jako zbiór pytań
  i odpowiedzi, które najczęściej pojawiają się u naszych klientów, oraz są istotne z perspektywy realizacji przedsięwzięcia tego typu.

  Życzymy udanej lektury!

  Dla kogo dotacje w postaci Grantu OZE i ile można otrzymać?

  O Grant OZE może ubiegać się każda Wspólnota Mieszkaniowa, oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa. Grant jest dotacją w wysokości 50% poniesionych kosztów, bez górnego limitu przydzielanej dotacji.

  Jak Wspólnota Mieszkaniowa/ Spółdzielnia Mieszkaniowa może skorzystać z dotacji Grant OZE i za jakie inwestycje uzyskać zwrot?

  Dotacji podlegają wszystkie instalacje odnawialnych źródeł energii, oraz prace powiązane z tymi instalacjami. Do instalacji OZE zalicza się fotowoltaika i pompy ciepła. Można zainwestować w samą instalację fotowoltaiczną, w zestaw fotowoltaiki z pompą ciepła lub w samą pompę ciepła.

  Jaka jest procedura uzyskania dotacji?

  1

  Pierwszym etapem jest skierowanie się do firmy specjalistycznej, z którą możliwe będzie określenie zakresu inwestycji i jej wycenienie.

  2

  Następnie należy złożyć do BGK wniosek o przyznanie dotacji, którego elementami jest koszt planowanej inwestycji i efekty ekologiczne, które bez problemu określi doświadczona w branży firma. BGK ma 30 dni na weryfikację wniosku.

  3

  Po zakwalifikowaniu się do dotacji należy zrealizować zaplanowany we wniosku zakres prac. Ważne, aby wybrać do tego firmę z kadrą techniczną dysponującą odpowiednimi uprawnieniami, gdyż podpis na oświadczeniach o wykonaniu prac odpowiednich osób jest niezbędny w dalszym procesie uzyskania dotacji.

  4

  Gdy inwestycja jest już zrealizowana i rozliczona
  z wykonawcą, ostatnim krokiem jest złożenie do BGK wniosku o wypłatę dotacji. Przelew jest realizowany przez PFR, a wypłata po zarejestrowania wniosku odbywa się w terminie do 10 dni roboczych.

  5

  Całość procesu może więc zająć do kilku miesięcy. Ze względu na to, że decyduje kolejność zgłoszeń wniosków o wypłatę, warto podejmować szybkie
  i trafne decyzje.

  Skąd mam wiedzieć jak wypełnić wniosek o Grant OZE?

  Część wniosku składa się z informacji, którymi dysponuje Spółdzielnia Mieszkaniowa lub Zarządca Nieruchomości w przypadku Wspólnot Mieszkaniowych. Elementy takie jak ocena efektów ekologicznych, technicznych czy wartości inwestycji, powinno się zrealizować za pomocą doświadczonych fachowców, żeby uniknąć problemów z wypłatą dotacji na ostatnim etapie inwestycji.

  Kiedy otrzymam pieniądze z dotacji Grant OZE?

  Najpierw należy inwestycję przeprowadzić, odebrać
  i opłacić. Zaraz po odbiorach i rozliczeniu, można złożyć wniosek o wypłatę dotacji. Jest to konieczne ze względu na załączenie odpowiednich dokumentów i oświadczeń potwierdzających wykonanie i rozliczenie przedmiotu umowy. Od rejestracji wniosku o wypłatę dotacji, PFR wypłacający środki na zlecenie BGK, ma na to 10 dni roboczych.

  Czy inwestycje z dotacją grant na OZE można finansować kredytem?

  Tak, Wspólnota Mieszkaniowa albo Spółdzielnia Mieszkaniowa nie muszą mieć własnych środków na koncie, aby zrealizować inwestycję i otrzymać 50% dotacji. Inwestycję można przeprowadzić ze środków pochodzących z kredytu. Jako Energy On jesteśmy partnerem jednego z trzech banków specjalizujących się w udzielaniu finansowania Wspólnotom Mieszkaniowym.

  Czy dofinansowanie  jest zawsze w wysokości 50%?

  Jest jeden wyjątek od tej zasady. Jeżeli w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdują się lokale usługowe, wtedy wysokość dotacji zmniejszy się w proporcji powierzchni, którą zajmują lokale usługowe do powierzchni którą zajmują lokale mieszkalne. Dla przykładu: jeżeli 10% powierzchni budynku zajmowane jest przez lokale usługowe, a 90% przez lokale mieszkalne, wtedy wielkość dotacji zmniejszy się do 90% z przewidzianej wartości, czyli dotacja osiągnie poziom 45%.

  Na co można przeznaczyć energię
  z instalacji fotowoltaicznej?

  Energię wyprodukowaną z instalacji w pierwszej kolejności można przeznaczyć na zapotrzebowanie energetyczne części wspólnych takich jak oświetlenie, windy, wentylacja mieszkań i hal garażowych w nowszych budynkach. Dla budynków do ok. 1200 m2 w zależności od termoizolacji budynków możliwe jest zastosowanie efektywnego rozwiązania do ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej za pomocą kaskady pomp ciepła. Dla każdego budynku wielorodzinnego możliwe jest zastosowanie pomp ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i w ten sposób efektywne wykorzystanie prądu z fotowoltaiki.

  Czy pompa ciepła może ogrzewać budynek i podgrzewać c.w.u.?

  Dla niewielkich budynków wielorodzinnych, do ok. 1200-1500 m2 powierzchni ogrzewanej, w zależności od jakości izolacji, można zmienić sposób ogrzewania na pompy ciepła, rezygnując całkowicie
  z dotychczasowej formy ogrzewania. Łatwiejszą ścieżką procesu inwestycyjnego jest sytuacja, w której kotłownia jest własnością mieszkańców. Trudniejszym wariantem jest węzeł ciepła zasilany przez miejską ciepłownię, która dzierżawi pomieszczenie pod węzeł
   wszelkie działania wewnątrz pomieszczenia wymagają uprzedniej zgody. Jest to wariant trudniejszy, aczkolwiek do zrealizowania dla podmiotu, który zna procedury lokalnej spółki ciepłowniczej
  i skoordynuje proces zmiany rodzaju ogrzewania.

  Jakie korzyści finansowe? Kiedy to się spłaci?

  Okres zwrotu z inwestycji jest uzależniony od tego, jaki zakres inwestycji zostanie przeprowadzony, oraz w zastępstwie jakiego paliwa, i przy jakich stawkach będzie realizowane alternatywne rozwiązanie. Instalacje fotowoltaiczne spłacają się w perspektywie 6-7 lat, co przy dotacji rzędu 50%, skraca ten czas do około 3 lat. Dla wspomnianej wyżej instalacji fotowoltaiki z pompą ciepła do podgrzewania c.w.u. Wspólnota Mieszkaniowa osiągnie planowany zwrot z inwestycji po nieco ponad 9 latach. Dotacja 50% skraca ten czas o połowę, co daje niecałe 5 lat.

  Czy kotłownia na inne paliwo jest alternatywą?

  Ogrzewanie budynku i podgrzewanie ciepłej wody użytkowej innymi paliwami, niesie za sobą ryzyko dużej zmienności cen i dostępności paliwa w najbliższych latach, co pokazały nam ostatnie 2 sezony. Kilkukrotny wzrost cen za tonę węgla lub pelletu, oraz zmartwienie właścicieli budynków lub ciepłowni czy będzie skąd kupić paliwo, jest czymś, co może się wydarzyć ponownie. To, czego nie zauważyli odbiorcy indywidualni gazu, przeżyli w ostatnich miesiącach przedsiębiorcy, analizując pisma z podwyżkami gazu między
  4, a nawet 14 razy za m3. Ta sytuacja została nieco ustabilizowana, jednak ryzyko powtórzenia, ze względu na dużą gazyfikację Europy Zachodniej która jest w stanie płacić za gaz drożej, jest znaczne.

  •W tym kontekście, możliwość przejścia w całości lub w części na urządzenia grzewcze zasilane energią elektryczną, jest rozsądnym podejściem. Energia elektryczna jest jedynym rodzajem energii, który można wyprodukować na własne potrzeby.

  Rozwój energetyki również jest nakierowany na energię elektryczną.
  W związku z czym w przyszłości, również należy się spodziewać,
  że napędzanie źródła ciepła w ten sposób jest najlepszym
   możliwym dzisiaj wyborem.

  Jaki rodzaj powietrznej pompy ciepła jest lepszym rozwiązaniem dla budynków wielorodzinnych?

  Zdecydowanie lepszym podejściem jest zastosowanie pompy ciepła typu split. Wtedy mamy pewność, że wykonawca jest uprawnioną do montażu osobą, ponieważ musi posiadać uprawnienia do instalacji chłodniczych. Pompę typu monoblok może zamontować każdy aspirujący na hydraulika montażysta, niestety
  z różnym skutkiem.

    W pompie typu monoblok, problemem jest również zabezpieczenie przed zamarzaniem, szczególnie w instalacjach, które mają cel podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Praca takich pomp jest uzależniona od zapotrzebowania na c.w.u., zgodnie z porannym
  i wieczornym szczytem, oraz zużyciem pomiędzy. Może dojść do sytuacji, w której pompa ciepła po zagrzaniu ciepłej wody po wieczornym szczycie, przez resztę nocy będzie czekała na rozbiór wody, a w tym czasie silny nocny mróz spowoduje zamarznięcie wody w instalacji.

    Można zabezpieczyć się poprzez zastosowanie roztworu glikolu, ale wymaga on zastosowania dodatkowego, drogiego wymiennika ciepła, który na dodatek zmniejsza sprawność układu. Takich problemów nie ma w przypadku pompy ciepła typu split.

  Jakie są realne wyzwania w związku
  z przeprowadzeniem inwestycji
  z grantem OZE?

  Zwiększenie mocy przyłączeniowej
  Najczęściej budynki wielorodzinne dysponują przyłączami na części wspólne niewielkich mocy. Przy niskim zapotrzebowaniu na energię było to wystarczające. Aby zbudować większą instalację fotowoltaiczną, lub zamontować pompy ciepła, najprawdopodobniej należy wystąpić z wnioskiem o zwiększenie mocy przyłączeniowej do regionalnego Operatora Sieci Dystrybucyjnej.

   Wygospodarowanie odpowiedniej ilości miejsca na niezbędne elementy maszynowni
  W przypadku instalacji pomp ciepła, ich niezbędnymi elementami są zasobniki ciepłej wody użytkowej i bufor ciepła, które są duże gabarytowo i potrzebują odpowiedniej przestrzeni do posadowienia. Jeżeli jest problem z miejscem w kotłowni, to często ciężko znaleźć inne pomieszczenie, w którym można by zainstalować te elementy. Niektórym wspólnotom udaje się wygospodarować pomieszczenie
  z istniejących części wspólnych, lub zmienić przeznaczenie jednego z pomieszczeń.

  Usytuowanie jednostek zewnętrznych pomp ciepła
  Każda pompa ciepła zbudowana jest z jednostki wewnętrznej, oraz zewnętrznej z wentylatorem, który pobiera energię
  z powietrza. Usytuowanie jednostek zewnętrznych jest istotne, biorąc po uwagę takie ograniczenia jak odległość między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną, kierunek przepływu powietrza oraz odprowadzenie kondensatu w kontekście ciągów komunikacyjnych, jak również otoczenia budynku, które często poprzez ogródki parterowych lokali jest zagospodarowane do granic swoich możliwości.

  Wszystkie powyższe aspekty są przedmiotem sprawdzenia na audycie przez odpowiedniego specjalistę.

  Dziękujemy za zapoznanie się z treścią poradnika!
   
  Mamy nadzieję, że informacje w nim zawarte są przydatne
  i masz poczucie dobrze wykorzystanego czasu.

  Jeżeli masz więcej pytań lub zastanawiasz się nad inwestycją
  z wykorzystaniem Grantu OZE dla budynków wielorodzinnych, skontaktuj się z nami:
  575 519 632
  biuro@energy-on.pl


  Wypełnij formularz

  Wypełnij formularz a my skontaktujemy się w celu bezpłatnego sprawdzenia, ile możesz zaoszczędzić.

   Zgoda na przetwarzanie danych *