Czym jest klimatyzacja bez jednostki zewnętrznej?

Klimatyzacja bez jednostki zewnętrznej co do zasady jest analogicznym urządzeniem jak tradycyjna klimatyzacja. Posiada te same elementy i obieg termodynamiczny, natomiast cały układ chłodniczy jest zabudowany w jednym urządzeniu, dającym więcej możliwości w niektórych przypadkach.

Gdzie sprawdza się klimatyzacja bez jednostki zewnętrznej?

  • W mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych, w których wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia ogranicza możliwość zamontowania jednostki zewnętrznej klimatyzacji
  • W budynkach objętych ochroną konserwatorską, co do których konserwator nie wyraża zgody na montaż jednostki zewnętrznej klimatyzacji
  • W domach w których właściciel stawia na estetykę
  • W miejscach, gdzie hałas generowany przez jednostkę zewnętrzną klimatyzacji jest problematyczny dla sąsiadów lub użytkowników nieruchomości

Na czym polega działania klimatyzatora bez jednostki zewnętrznej?

Działanie klimatyzatora bez jednostki zewnętrznej oparte jest na wykonaniu dwóch otworów w ścianie zewnętrznej budynku, którymi będzie doprowadzane powietrze zewnętrzne, a następnie drugim kanałem wyprowadzone z budynku, które uprzednio po przejściu przez wymiennik ciepła usunie nadmiar ciepła z klimatyzowanego pomieszczenia.

Cały układ chłodniczy jest hermetycznie zamknięty, w związku z czym nie trzeba się martwić zgłoszeniami urządzenia chłodniczego, jak również, czy monter ma stosowne uprawnienia F-Gaz.

Jeżeli klimatyzator bez jednostki zewnętrznej jest rozwiązaniem któregoś z powyższych problemów, zgłoś się do nas w przypadku gdy interesuje Cię:

Zakup urządzenia na terenie Polski

Kompleksowa usługa z montażem w obrębie terytorium działania Energy On

    Zgoda na przetwarzanie danych *