mój prąd post 2.0 photo

Już jest! Nowa edycja programu Mój Prąd

Do tej pory programy Mój Prąd wspierały inwestycję w odnawialne źródło energii i dzisiaj już nie trzeba przekonywać ludzi, że nie jest to wyłącznie idea, a praktyczne rozwiązanie problemu zasobów energetycznych. Dzisiaj stoimy przed kolejnym wielkim krokiem rozwoju OZE i biorąc pod uwagę, że słońca czy wiatru nie mamy „na zawołanie” jak dotychczas energii z bloku elektrowni węglowej, tym razem to człowiek musi zacząć się dostosowywać do rytmu natury. Właśnie to podejście jest motywem przewodnim nowej odsłony programu Mój Prąd. Dotacji będą podlegać instalacje fotowoltaiczne, ale z naciskiem na jak największe wykorzystanie energii w miejscu wytworzenia, aby mniejsza jej część trafiała do sieci elektroenergetycznej. Jakie to elementy? Instalacje magazynujące prąd, ciepło lub pomagające efektywniej zarządzać produkcją i zużyciem energii. Celem programu jest zwiększenie tak zwanej autokonsumpcji energii wytworzonej z instalacji fotowoltaicznej.

Co podlega dotacji w przedostatniej edycji Mojego Prądu?

Przede wszystkim instalacja fotowoltaiczna, która sama w sobie również będzie dotowana.

Z nowości, które pojawiły się w programie, są to:

Magazyny energii, których pojemność minimalna to 2 kWh.

Magazyny ciepła, zarówno w formie zbiorników do ciepłej wody użytkowej, jak i w formie buforów ciepła. Mogą one być zasilane z pomp ciepła, kotłów elektrycznych lub grzałek elektrycznych, czyli takich źródeł które wpływają na wzrost autokonsumpcji energii elektrycznej. Nie mogą to być zbiorniki zasilane z paliw stałych, gazowych lub oleju.

Systemy zarządzania energią, pod warunkiem, że zainwestuje się w któryś z rodzajów magazynów: energii elektrycznej lub energii cieplnej, lub obu. Musi to być system lub element systemu, który umożliwia zarządzanie produkcją i zużyciem energii i kierowanie jej do magazynów przy chwilowej nadprodukcji.

Wszystkie wyżej wymienione dodatkowe elementy wymagają zainwestowania lub posiadania instalacji fotowoltaicznej.

Ile można dostać?

Wysokość dotacji powiązana jest z zakresem inwestycji, oraz statusem prosumenta. W każdym przypadku można otrzymać zwrot maksymalnie 50% poniesionych kosztów inwestycji.

Dla osób, które decydują się na fotowoltaikę po raz pierwszy, przewidziana jest dotacja 4.000 zł jeżeli inwestycja będzie ograniczona do instalacji fotowoltaicznej. Jeżeli natomiast będzie rozszerzona o którykolwiek z 3 rodzajów inwestycji dodatkowej, kwota na fotowoltaikę wzrasta do 5.000 zł.

Pozostałe elementy na które można otrzymać dofinansowanie to:

Magazyny energii, na które można otrzymać do 7.500 zł

Magazyny ciepła, na które przewidziano do 5.000 zł

System zarządzania energią HEMS/EMS, w którym wysokość dotacji to suma do 3.000 zł.

Dla przykładu, inwestując w instalację fotowoltaiczną z magazynem energii przysługuje Tobie dotacja w wymiarze 5.000 + 7.500 czyli łącznie 12.500 zł.

Z dotacji skorzystać mogą również osoby, które już otrzymały dotację Mój Prąd. Wysokość dotacji na fotowoltaikę w takim przypadku zmniejsza się do 2.000 zł, a na pozostałe elementy pozostaje taka sama. Warunki? Należy zmienić formę rozliczania na net-billing, oraz zainwestować w przynajmniej jeden dodatkowy element systemu czyli magazyn energii, magazyn ciepła lub system zarządzania energią.

Kto może się ubiegać o dotację?

Najważniejsza informacja: MP 4.0 został przewidziany dla osób fizycznych z podpisaną z zakładem energetycznym umową kompleksową, które będą się rozliczały w formie net-billingu, co znaczy, że będą to osoby składające wniosek o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej po 31.03.2022 lub osoby, które mają instalację fotowoltaiczną wykonaną po 1.01.2020 i zmienią formę rozliczania produkowanej energii z net-meteringu (opustów) na net-billing.

Wniosek można złożyć dopiero w momencie, kiedy inwestycja jest zakończona, czyli posiada certyfikat przyłączenia lub odpowiednie protokoły, jest trwale zamontowana, oraz została opłacona w całości.

Moc instalacji fotowoltaicznej, tym razem oprócz sztywnych granic między 2 a 10 kWp, została również określona jako 120% rocznego zużycia energii. W praktyce, jeżeli zużywasz dziś 5.000 kWh, Twoja instalacja fotowoltaiczną powinna produkować nie więcej niż 6.000 kWh. Inną kwestią jest temat zwiększenia autokonsumpcji produkowanej energii lub zwiększenie zużycia na przykład poprzez montaż pompy ciepła.

Wykonałeś instalację fotowoltaiczną między 1.01.2020 a 31.03.2022 i nie korzystałeś jeszcze z Mojego Prądu – czy możesz złożyć wniosek w edycji MP 4.0?

Tak, jest to możliwe. Warunkiem podstawowym jest przejście na rozliczanie energii poprzez net-billing. Zasady i wielkość dofinansowania w takim przypadku nie różni się niczym od osób, które dopiero budują swoją instalację fotowoltaiczną.

Jak przejść na net-billing?

W sytuacji, w której zgłosimy do odbioru instalację fotowoltaiczną po 31.03.2022 sytuacja będzie jasna, ponieważ informacja taka powinna być zawarta w certyfikacie przyłączenia wydanym przez Operatora Sieci Dystrybucji.

A co jeżeli jestem prosumentem rozliczającym się za pomocą net-meteringu (systemu opustów) i chciałbym zmienić model rozliczeniowy na net-billing i otrzymać dotację z programu Mój Prąd 4.0?

W tej sytuacji należy zgłosić u OSD model rozliczenia na net-billing, a następnie przedłożyć do wniosku zaświadczenie potwierdzające rozliczanie się Wnioskodawcy za wytworzoną i pobraną energię elektryczną na zasadach systemu net-billing. Oświadczenie może być podpisane przez Operatora Sieci Dystrybucji lub przez samego Wnioskodawcę, z tym, że zgłoszenia bez podpisu zakładu energetycznego będą weryfikowane przez organizatora programu Mój Prąd.

Co jeszcze jest istotne?

Dotacja na instalację fotowoltaiczną nie może zostać udzielona równolegle z programu Mój Prąd i programu Czyste Powietrze. Istnieje natomiast możliwość skorzystania z Czystego Powietrza na pompę ciepła, oraz z Mojego Prądu na fotowoltaikę i systemy magazynowania oraz zarządzania energią.

Dofinansowaniu nie podlega rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej, niezależnie czy mówimy o dołożeniu paneli do już zbudowanej instalacji, czy o zbudowaniu drugiej niezależnej instalacji za tym samym licznikiem.

Masz więcej pytań i jesteś zainteresowany rozwiązaniami na które możesz otrzymać dofinansowanie? Wypełnij formularz kontaktowy, a nasz doradca umówi się z Tobą na rozmowę i wyjaśnij wszelkie wątpliwości.

Podobne wpisy