Mój Prąd 5.0 Energy On

Już jest! Nowa edycja programu Mój Prąd 5.0

Właśnie ruszyła piąta edycja program Mój Prąd, który wspiera inwestycję w odnawialne źródła energii. Do rozdysponowania ustalono budżet wynoszący aż 955 mln zł.

Co podlega dotacji?

Przede wszystkim instalacja fotowoltaiczna, która sama w sobie również będzie dotowana.

Nowością, która pojawiła się w programie, są pompy ciepła oraz kolektory słoneczne.

Ponadto w dalszym ciągu można uzyskać dofinansowanie na: magazyn energii, magazyn ciepła oraz system zarządzania energią HEMS/EMS.

Ile można dostać?

Wysokość dotacji powiązana jest z zakresem inwestycji, oraz statusem prosumenta. W każdym przypadku można otrzymać zwrot maksymalnie 50% poniesionych kosztów inwestycji.

Dla osób, które decydują się na tylko na instalację fotowoltaiczną, przewidziana jest dotacja 6.000 zł. Jeżeli natomiast inwestycja będzie rozszerzona o którykolwiek z 3 rodzajów urządzeń dodatkowych, kwota na fotowoltaikę wzrasta do 7.000 zł.

Pozostałe elementy, na które można otrzymać dofinansowanie to:

Gruntowe pompy ciepła: grunt/woda, woda/woda – do 28 500,00 zł.

Pompy ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej – do 19 400,00 zł.

Pompa ciepła powietrze/woda – do 12 600,00 zł.

Pompy ciepła typu powietrze/powietrze – do 4 400,00 zł.

Magazyn energii elektrycznej – do 16 000,00 zł.

System zarządzania energią HEMS/EMS – do 3 000,00 zł.

Kolektory słoneczne c. w. u. – do 3 500,00 zł.

Magazyny ciepła – do 5.000 zł.

System zarządzania energią HEMS/EMS – do 3.000 zł.

Dla przykładu, inwestując w instalację fotowoltaiczną z magazynem energii oraz w pompę ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej kwota dotacji wyniesie: 7.000 + 16.000 + 19.400 czyli łącznie 42.400 zł.

Kto może się ubiegać o dotację?

Najważniejsza informacja: MP 5.0 został przewidziany dla osób fizycznych z podpisaną z zakładem energetycznym umową kompleksową, które będą się rozliczały w formie net-billingu, co znaczy, że będą to osoby składające wniosek o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej po 31.03.2022 lub osoby, które mają instalację fotowoltaiczną wykonaną po 1.01.2020 i zmienią formę rozliczania produkowanej energii z net-meteringu (opustów) na net-billing.

Trzy grupy Wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o przyznanie dofinansowania:

1. Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,

2. Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,

3. Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu „Mój Prąd”, pod warunkiem, że:

a) mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020 r.;
b) zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022 r., zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;
c) do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”.

Wniosek można złożyć dopiero w momencie, kiedy inwestycja jest zakończona, czyli posiada certyfikat przyłączenia lub odpowiednie protokoły, jest trwale zamontowana, oraz została opłacona w całości.

Jak przejść na net-billing?

W sytuacji, w której zgłosimy do odbioru instalację fotowoltaiczną po 31.03.2022 sytuacja będzie jasna, ponieważ informacja taka powinna być zawarta w certyfikacie przyłączenia wydanym przez Operatora Sieci Dystrybucji.

A co jeżeli jestem prosumentem rozliczającym się za pomocą net-meteringu (systemu opustów) i chciałbym zmienić model rozliczeniowy na net-billing i otrzymać dotację z programu Mój Prąd 4.0?

W tej sytuacji należy zgłosić u OSD model rozliczenia na net-billing, a następnie przedłożyć do wniosku zaświadczenie potwierdzające rozliczanie się Wnioskodawcy za wytworzoną i pobraną energię elektryczną na zasadach systemu net-billing. Oświadczenie może być podpisane przez Operatora Sieci Dystrybucji lub przez samego Wnioskodawcę, z tym, że zgłoszenia bez podpisu zakładu energetycznego będą weryfikowane przez organizatora programu Mój Prąd.

Co jeszcze jest istotne?

Dofinansowaniu nie podlega rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej, niezależnie czy mówimy o dołożeniu paneli do już zbudowanej instalacji, czy o zbudowaniu drugiej niezależnej instalacji za tym samym licznikiem.

Masz więcej pytań i jesteś zainteresowany rozwiązaniami na które możesz otrzymać dofinansowanie? Wypełnij formularz kontaktowy, a nasz doradca umówi się z Tobą na rozmowę i wyjaśnij wszelkie wątpliwości.

Podobne wpisy